Wetsvoorstel voor invoering Omgevingswet: input gevraagd

Een Invoeringswet moet voorzien in een soepele invoering en verbetering op enkele punten van de Omgevingswet. Belanghebbenden kunnen nu hun mening geven over de manier waarop de Omgevingswet wordt ingevoerd, via een internetconsultatie.

January 12th, 2017