Wet CO2-heffing blijft grotendeels ongewijzigd

Ondanks kritische vragen van Tweede Kamerfracties, lijkt minister Wiebes niet geneigd de CO2-heffing te versoepelen voor afvalbedrijven.

October 20th, 2020