‘Weinig vooruitgang bij EU-lidstaten in grondstofverbruik’

Hoewel Earth Overshoot Day (EOD) drie weken later plaatsvindt dan vorig jaar, vindt vanuit de EU-lidstaten weinig vooruitgang plaats.

August 21st, 2020