Vrijwel alle zuiveringsslib van RWZI’s in Nederland verbrand

Het meeste zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) werd in 2015 verbrand. De afzet van zuiveringsslib uit bedrijfsafvalwaterzuiveringen (AWZI’s) is gevarieerder.

May 2nd, 2017