Vormen van grondstofketens in Noord-Holland nog best lastig

De provincie Noord-Holland heeft haar Voortgangsrapportage Circulaire Economie 2019 gepresenteerd. Daarin staat wat er in de afgelopen drie jaar is bereikt en waar nog kansen liggen op het gebied van circulaire economie.

April 14th, 2020