‘Verminderen van grondstoffengebruik geen doel op zich’

In januari 2021 moet er meer duidelijkheid komen over hoe het staat met het bereiken van de doelstellingen voor de circulaire economie. Ondertussen wordt gewerkt aan concretere tussendoelen.

July 23rd, 2020