Verkenning instrumenten en belemmeringen circulaire economie

Welke instrumenten kunnen worden gebruikt voor de beoordeling ‘afval of grondstof’, en welke ruimte biedt de wet om te experimenteren voor circulaire economie?

July 2nd, 2020