Veel vragen in Kamer over exportheffing

De exportheffing die lang van de baan leek kwam onlangs toch weer terug in het Belastingplan 2018. Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben er nog wel de nodige vragen over.

October 14th, 2017