Veel te winnen bij afvalscheiding scholen

Er is nog veel ruimte voor verbetering bij de gescheiden inzameling van afval bij scholen, maatschappelijke organisaties en de kantoor,- winkel-, en dienstensector (KWD). Van Veldhoven werkt hier op verspillende sporen aan.

April 14th, 2020