Veel bedrijven niet bekend met circulaire economie

Nog altijd zien weinig bedrijven mogelijkheden om invulling te geven aan de circulaire economie. Met name het mkb blijkt nog matig bekend met de nieuwe economie.

January 14th, 2017