Van Veldhoven wil informatieplicht voor ZZS in afvalstromen

Minister Van Veldhoven gaat de verplichting tot informatieverstrekking over zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in afvalstromen vastleggen in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

December 5th, 2019