VA ziet niets in actie provincies tegen afvalcriminelen

Afvalinzamelaars van gevaarlijke stoffen pas betalen als deze stoffen aantoonbaar verantwoord verwerkt zijn? Dat gaat ten koste van goedwillende afvalbedrijven en lost niets op, stelt de Vereniging Afvalbedrijven.

December 29th, 2016