VA wil dat overheid verantwoordelijkheid neemt in CE

Om te komen tot een circulaire economie heeft de overheid hoge ambities ten aanzien van afvalinzameling. Op het gebied van gerecyclede producten valt die ambitie regelmatig stil.

September 27th, 2016