VA: Transitieagenda’s een "werkbaar verhaal"

Een werkbaar verhaal, met realistische ambities en concrete aanknopingspunten. Maar het is wel van groot belang dat er nu doorgepakt wordt.

January 17th, 2018