VA: ‘Nationale CO2-heffing creëert ongelijk Europees speelveld’

De afvalverbranders willen bijdragen aan de klimaatdoelen, maar de CO2-heffing zal het verbrandingsproces niet verduurzamen. Deze nationale heffing zorgt voor een ongelijk Europees speelveld, meent de Vereniging Afvalbedrijven (VA).

October 22nd, 2020