‘Uitstootberekening Omrin niet in lijn met EU-Richtlijn’

Het Directoraat-Generaal zou de meetonzekerheid voor de uitstoot van zoutzuur bij de Rec te groot vinden. Omrin stelt zich gewoon aan de regels te houden.

October 3rd, 2017