Uitstoot kan lager met grondstoffenefficiëntie

Tenzij de emissies van broeikasgassen sterk verminderen, zal de aarde de doelstellingen van het Parijsakkoord missen. Recycling en grondstoffenefficiëntie kunnen een belangrijke rol spelen in het keren van het tij.

November 27th, 2019