Uitfaseringsstrategie voor verbranding houtige biomassa

Als gevolg van een aangenomen motie zal het kabinet geen nieuwe subsidie meer verlenen aan biomassaprojecten. Ook in de SDE++ verdwijnt deze subsidiemogelijkheid.

July 2nd, 2020