Transitieagenda’s in de steigers

Hoe komen we in Nederland tot een succesvolle transitie naar een circulaire economie? Dat was de hamvraag tijdens de kick-off bijeenkomst Nederland Circulair in 2050.

April 19th, 2017