Transitieagenda Biomassa en Voedsel: minder vlees en verspilling

Om de voedselvoorziening circulair te maken, moeten mensen vooral minder dierlijke eiwitten consumeren. Wat betreft biomassa moet ingezet worden op vergroting van het aanbod duurzame geproduceerde biomassa.

January 16th, 2018