Toezicht in de zorg op ‘cowboys en gebrekkig bestuur’ verder aangescherpt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) scherpen het toezicht op de gezondheidszorg verder aan. ‘We kennen allemaal de voorbeelden van cowboys in de zorg, faillissementen en andere tekortkomingen.’

July 2nd, 2020