Toch exportheffing mogelijk binnen afvalstoffenbelasting

Onder bepaalde voorwaarden is een Europeesrechtelijk houdbare en handhaafbare exportheffing wel degelijk mogelijk. Het kabinet gaat de heffing nu verder uitwerken.

May 23rd, 2017