Te weinig textiel in Almere voor ambitieuze verwaarding

Het college van B en W van Almere heeft besloten de inzameling en verwerking van textiel vooralsnog niet aan te besteden.

December 20th, 2017