Te weinig resthout in Friesland voor warmtevraag

De potentieel aanwezige hoeveelheid houtige reststromen in Friesland is onvoldoende om de gehele warmtevraag binnen deze provincie te dekken. Houtstromen kunnen wel op middellange termijn een bijdrage leveren aan de energietransitie.

June 4th, 2020