Tarieven voor garanties van oorsprong verlaagd

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen en HR-WKK-elektriciteit gewijzigd. De regeldruk daalt en gvo’s worden goedkoper.

November 25th, 2016