Stort granuliet mag voorlopig doorgaan van rechter

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat er geen aanknopingspunten zijn dat de stort van granuliet leidt tot verontreiniging. De stort van dit restproduct van de weg- en spoorbouw bij het project ‘Over de Maas’ mag dan ook doorgaan.

June 26th, 2020