Stichting Afvalfonds maakt balans op

De nog resterende middelen in het Afvalfonds worden benut voor projecten ter stimulering van het gescheiden inzamelen en recyclen van verpakkingen, het verduurzamen van de verpakkingsketen en het bestrijden van zwerfafval.

September 14th, 2016