Steun voor circulaire economie uit onverwachte hoek

Hoe staan de lidstaten tegenover de circulaire plannen van de EU? De meest positief gestemde lidstaten zijn niet altijd wie je zou verwachten.

May 17th, 2017