Stedelingen produceren minste huishoudelijk afval

In zeer sterk stedelijk gebied werd in 2018 gemiddeld per inwoner 419 kilo huishoudelijk afval ingezameld. In niet-stedelijk gebied lag dit met 592 kilo per inwoner aanzienlijk hoger.

October 29th, 2019