Start-up moet inzicht geven in nieuwe verwerkingsinstallatie

Een milieueffectrapport is nodig voor een complete beschrijving van hoe afvalstoffen zoals verontreinigde bagger en oliehoudende zand- en slibmengsels omgezet gaan worden in grondstoffen voor de keramische industrie.

July 24th, 2020