Snel meer duidelijkheid over risico’s asbestgrit

Het moet op korte termijn duidelijk worden of en in welke mate werknemers zijn blootgesteld aan asbest bij het werken met vervuild staalgrit van Eurogrit.

October 25th, 2017