SCIP-database is klaar voor gebruik

De Europese stoffendatabase SCIP is klaar voor gebruik. Fabrikanten en importeurs moeten vanaf begin 2021 details van zeer risicovolle stoffen in hun producten indienen bij het Europees agentschap voor chemische stoffen (Echa).

October 29th, 2020