RVO: ‘Meer circulaire innovaties door groeiende aandacht’

De groeiende aandacht voor circulaire economie heeft geleid tot meer circulaire innovaties. Bestaande instrumenten voor de stimulering van deze innovaties kunnen nog wel breder worden ingezet.

February 28th, 2020