Rotterdams afvalbeleid begint vruchten af te werpen

De hoeveelheid restafval daalt en er wordt meer afval gescheiden: het nieuwe afvalbeleid in Rotterdam begint te werken. Op nascheiding is het nog even wachten.

February 7th, 2017