‘Resultaten bevestigen een goed gelegd fundament’

Voor het eerst in jaren heeft Avalex een positief eigen vermogen opgebouwd. Ook waren de resultaten beter dan vooraf begroot. In totaal zamelde Avalex in 2015 143 kton afval in.

August 4th, 2016