Rekenkameronderzoek naar AEB voorlopig van de baan

De Rekenkamer Amsterdam gaat een gepland opvolgingsonderzoek naar AEB niet uitvoeren. Wel plaatst ze een kritische noot bij de onderzoeksopdracht aan een externe onderzoekscommissie die de oorzaken en gevolgen van de ontstane situatie bij het afvalbedrijf moet onderzoeken.

September 5th, 2019