Regeling kaderrichtlijn afvalstoffen open voor commentaar

De overheid is een interconsultatie gestart voor de regeling ter implementatie van de herziene Kaderrichtlijn afvalstoffen.

February 25th, 2020