Rec stoot te veel rookgas uit

De Reststoffenenergiecentrale (Rec) van Omrin stoot meer rookgas uit dan vergund. Het bedrijf krijgt van Gedeputeerde Staten de keus: minder uitstoten, of de vergunning aanpassen.

August 10th, 2016