Raadsvragen over ‘anarchie op werkvloer’ bij AEB

De SP-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad wil van het college van B en W een reactie op een artikel in het FD waarin een onthutsend beeld wordt geschetst van de gang van zaken op de werkvloer van afvalbedrijf AEB.

August 29th, 2019