PS Brabant leren lessen uit verkoopproces Attero

Het beƫindigen van de betrokkenheid bij een privaat bedrijf dat publieke belangen realiseert, zoals Attero, vraagt om extra alertheid van zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten. Daarbij moet het proces zo open en onafhankelijk mogelijk worden georganiseerd.

September 11th, 2017