Project om rechtstreeks biobrandstof uit slib te winnen

Een internationaal consortium gaat een project starten om biobrandstof uit slib terug te winnen.

January 26th, 2017