Producenten hekelen onduidelijkheid rond ZZS

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) mogen volgens de Europese stoffenwetgeving Reach op den duur alleen nog worden gebruikt als daar specifiek toestemming voor is verleend. Producenten die afval hergebruiken denken hierdoor in de problemen te kunnen komen.

September 15th, 2017