Platfom wil volwassen markt voor gerecyclede nutriënten

Steeds vaker worden nutriënten als fosfaat, stikstof en kalium teruggewonnen uit reststromen als afvalwater, zuiveringsslib en mest. Maar aan een volwassen markt voor de gerecyclede nutriënten ontbreekt het nog.

September 30th, 2016