Plasticbelasting eerste stap ‘nieuwe eigen EU-middelen’

Vanaf 2021 zal er EU-breed een belasting op niet-gerecycled plastic worden geïntroduceerd. De opbrengsten zullen worden gebruikt voor vevroegde aflossing van leningen van het coronaherstelfonds.

July 21st, 2020