Planbureaus gaan welvaart breder meten

Meer dan enkel cijfers over de centen willen het PBL, SCP en CPB de welvaart op een bredere manier in kaart brengen. Het thema ‘circulaire economie’ overwegen ze als indicator mee te nemen in de rapportage.

May 19th, 2017