Peute delft onderspit in rechtszaak

HVC en Peute recycling troffen elkaar in de rechtbank vanwege een verstrekte opdracht die HVC volgens Peute Europees zou moeten hebben aanbesteed. De rechter oordeelde anders.

December 9th, 2017