PBL ziet belangrijke rol voor biomassa in circulaire economie

Als Nederland de klimaatdoelen wil halen, speelt biomassa hierbij waarschijnlijk een belangrijke rol. Het verlies van biodiversiteit is wel een reëel risico, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

May 8th, 2020