PBL: concretere en meetbare doelen nodig voor transitie

Om de transitie naar een circulaire economie in gang te trekken, moet het kabinet meer doen dan alleen een doel stellen voor de halvering van het gebruik van primaire grondstoffen in 2030.

December 19th, 2019


PBL: concretere en meetbare doelen nodig voor transitie

Om de transitie naar een circulaire economie in gang te trekken, moet het kabinet meer doen dan alleen een doel stellen voor de halvering van het gebruik van primaire grondstoffen in 2030.

December 19th, 2019