Overtreding afvalwaterwetgeving komt Spanje duur te staan

Een flinke boete hangt Spanje boven het hoofd voor het niet naleven van de Europese wetgeving voor inzameling en verwerking van stedelijk afvalwater. Ook andere EU-landen zijn gewaarschuwd door de Europese Commissie.

November 18th, 2016