Opslag duurzame energie mogelijk samen met energiebelasting

De heffing in het kader van de Wet opslag duurzame energie blijkt hogere administratieve lasten te hebben dan eerder gedacht. Daarom onderzoekt het kabinet of de heffing samengevoegd kan worden met de energiebelasting.

August 31st, 2016